El patronat

FUNDACIO ONCA

La Fundació ONCA, és una entitat formada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, que en són els patrons. El Patronat és el màxim òrgan de govern, de representació i d’administració de la Fundació i exerceix totes les facultats necessàries d’acord amb l’ordenament jurídic. Són patrons nats les persones físiques i jurídiques següents:

a) El ministre titular de cultura del Govern d’Andorra o la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.
b) El director del Departament de Cultura o la persona que exerceixi el càrrec equivalent.
c) La Fundació Crèdit Andorrà.